Under sommaren 2022 övergick Orust Återbruk från att drivas av den ideella föreningen Orust Kretsloppsakademi till att bli en självständig stiftelse. Vad innebär detta?         En stiftelse förvaltar tillgångar och fördelar dessa enligt föreskrivna stadgar och bestämmelser. En stiftelse äger sig själv. Stiftelser har inga ägare eller medlemmar som företag och föreningar. En stiftelse stödjer ett specifikt ändamål genom att förvalta en ekonomisk förmögenhet, aktier, fastigheter och egendomar. Syftet kan till exempel vara att dela ut stipendier till utbildning, stöd till forskning eller sörja för någons försörjning. Stiftelsen är en egen juridisk person och förvaltas av en styrelse. En stiftelse styrs av ett stiftelseförordnande nedtecknat i en stiftelseurkund som beskriver hur tillgångarna ska användas och vilka som är dess förmånstagare. Alla stiftelser, förutom några få undantag, ska registreras hos de olika länsstyrelserna i Sverige och står under deras tillsyn. Det är alltså länsstyrelsen som godkänner en stiftelse och ser till att den sköts på rätt sätt. Det är också länsstyrelsen som kan avveckla en stiftelse. Styrelsen: Thomas Ivarsson Helena Lilliecreutz Åke Knutsson Elisabet Staf Elin C Karlsson Ekonomi: Carina Joling Aukt. Revisor Thomas Olofsson, Baker Tilly STIFTELSENS SYFTE OCH ÄNDAMÅL Stiftelsens syfte är att verka för framtid och cirkulär innovation genom att bidra till en proaktiv långsiktig resilient regenerativ utveckling, miljö och omställningsperspektiv för planetens bästa. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars insatser förmedlar en hållbar och resilient utveckling. Stiftelsens ändamål är att: • Främja omställningsinsatser i enlighet med syfte och ändamål. • Främja insatser med inriktning för lokal odling, matproduktion, självhushåll, återbruk och resilient boende. • Främja utbildning, utveckling och forskning i enlighet med syfte och ändamål. • Främja främst svenskt hantverk, kultur och turism. • Främja sociala insatser så som arbetsträning, utsatta, gemenskap och mångfald. • Främja insatser där unga möter äldre för delaktighet och erfarenhetsutbyte. • Främja insatser inom FN:s globala mål. • Samverka med andra stiftelser och organisationer inom och utom Sverige. • Dela ut stipendium i enlighet med syfte och ändamål. • Driva egna insatser i enlighet med syfte och ändamål. • Främja insatser att köpa, driva och äga företag vars verksamhet går i enlighet med stiftelsens syfte och ändamål. Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. Har du frågor om detta? Kontakta oss!

Elisabet Staf, verksamhetsutvecklare

070 77 00 585

Helena Lilliecreutz, verksamhetsutvecklare

070 663 89 22